Activities Manager

Location:
Antwerp
Position:
Operations Manager - Activities
Salary:
competitive + benefits
03 Jul 2024
31 Jul 2024
Vacancy Type:
Permanent
Apply
About the Role

Wil je aan de slag bij de grootste Health en fitness operator in Europa met een persoonlijk ontwikkelingsplan en tegelijkertijd werken naast een trots team met de passie om te dienen?

Zoek dan niet verder! Wij zijn momenteel op zoek naar een gedreven activiteitenmanager om een team te leiden over meerdere producten die David Lloyd clubs te bieden heeft.

Een carrière als activiteitenmanager is enorm lonend. Wij denken graag dat wij de beste omgeving, de beste uitrusting en de beste mensen hebben. Daarnaast bieden wij u de middelen en mogelijkheden om te groeien, te ontwikkelen, vooruit te komen en via onze interne trainingsprogramma's door te stromen naar Assistant General Manager, General Manager, of welke stap u ook maar wilt zetten.

Wat zijn de voordelen van werken voor David Lloyd Clubs?

Als lid van het Activities team geniet u van een groot aantal voordelen die u moeilijk ergens anders in de sector kunt vinden:

 • Gratis clublidmaatschap* voor u en uw gezin
 • Kortingen op onze producten zoals zwem- en tennislessen en persoonlijke training.
 • Onbeperkt 50% korting op eten en drinken
 • Mogelijkheden voor promotie en loopbaanontwikkeling
 • Flexibele ploegendiensten
 • Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.


Wat is de functie van activiteitenmanager bij David Lloyd Clubs?

Als Activities Manager leidt en beheert u een efficiënte werking van alle activiteiten die plaatsvinden in de afdelingen Fitness, Groepstraining, Racquets, Zwemmen en Family binnen uw DL Club en geeft u onze leden elke dag een fantastische ervaring.
Je treedt regelmatig op als Duty Manager en bent verantwoordelijk voor de efficiënte werking van de hele club.

Wij zijn trots op de service die wij onze leden bieden, dus het selecteren van het juiste team is essentieel. Je leidt de werving, opleiding en empowerment van je team om ervoor te zorgen dat ze elke dag hun A-game naar het werk brengen om onze leden een uitzonderlijke ervaring te bezorgen.

En welke kwalificaties, vaardigheden en ervaring heb ik nodig?

We zijn op zoek naar een zelfgemotiveerde manager die er trots op is dat hij een uitzonderlijke service aan onze leden levert en graag samenwerkt met de General Manager van de club om een veilige en eersteklas ervaring in de hele club te garanderen.

Je hebt ervaring met het managen van een team in een servicegeleide faciliteit (bijv. restaurant, attractie, winkel, sport- of vrijetijdsfaciliteit) en je hebt kennis van het managen van verschillende functies met variabele uitdagingen en doelen. Financiële planning en management ervaring is ook vereist met een algemene passie voor klantenservice en uitstekende communicatie en samenwerkingsvaardigheden.

Wij geloven dat elke leeftijd de juiste is, dus of u nu voor het eerst uw carrière bij ons wilt starten of dat u nu met pensioen bent en actief wilt blijven om anderen te inspireren; wij horen graag van u. 

Alternative Job Description

Vous souhaitez rejoindre le plus grand opérateur de santé et de fitness en Europe avec un plan de développement personnel tout en travaillant aux côtés d'une équipe fière et passionnée par le service ?

Ne cherchez pas plus loin ! Nous recrutons actuellement un responsable d'activités motivé pour gérer une équipe sur les différents produits proposés par les clubs David Lloyd.

Une carrière en tant que responsable d'activités est extrêmement gratifiante. Nous aimons penser que nous disposons du meilleur environnement, du meilleur équipement et des meilleures personnes. En outre, nous vous donnons les outils et l'opportunité de grandir, de vous développer, d'avancer et de progresser grâce à nos programmes de formation internes jusqu'à devenir Assistant General Manager, General Manager ou toute autre étape que vous souhaitez franchir.

Quels sont les avantages de travailler pour les clubs David Lloyd ?

En tant que membre de l'équipe des activités, vous bénéficierez d'un large éventail d'avantages que vous aurez du mal à trouver ailleurs dans le secteur :

 • Adhésion gratuite au club* pour vous et votre famille 
 • Réductions sur nos produits tels que les leçons de natation/tennis et l'entraînement personnel.
 • Réduction illimitée de 50 % sur la nourriture et les boissons
 • Possibilité d'avancement et de progression de carrière
 • Des horaires de travail flexibles
 • Opportunités d'apprentissage et de développement.

Quel est le rôle du responsable des activités dans les clubs David Lloyd ?

En tant que responsable des activités, vous dirigerez et gérerez le fonctionnement efficace de toutes les activités qui se déroulent dans les départements de fitness, d'exercices collectifs, de raquettes, de natation et des familles au sein de votre club DL et vous offrirez à nos membres une expérience fabuleuse chaque jour.  Vous agirez régulièrement en tant que Duty Manager, en assumant la responsabilité du fonctionnement efficace de l'ensemble du club.

Nous sommes fiers du service que nous offrons à nos membres et il est donc essentiel de sélectionner la bonne équipe. Vous dirigerez le recrutement, la formation et la responsabilisation de votre équipe afin de vous assurer qu'ils apportent leur meilleur jeu au travail chaque jour pour offrir une expérience exceptionnelle à nos membres.

De quelles qualifications, compétences et expérience ai-je besoin ?

Nous recherchons un manager motivé qui sera fier de fournir un service exceptionnel à nos membres et qui sera heureux de travailler avec le directeur général du club pour assurer une expérience sûre et de qualité dans tout le club.

Vous avez de l'expérience dans la gestion d'une équipe dans un établissement de service (par exemple, un restaurant, une attraction, une unité de vente au détail, un établissement sportif ou de loisirs), tout en ayant des connaissances sur la gestion d'une variété de fonctions avec des défis et des objectifs variables. Une expérience de la planification et de la gestion financières est également requise, ainsi qu'une passion générale pour le service à la clientèle et d'excellentes aptitudes à la communication et à la collaboration.

Nous pensons que tout âge est bon, alors que vous cherchiez à démarrer votre carrière avec nous pour la première fois ou que vous soyez à la retraite et cherchiez à rester actif pour inspirer les autres, nous serions ravis de vous entendre. 

Apply

Search