Sales Consultant

Location:
Antwerp
Position:
Sales Consultant
Salary:
Competitive + Benefits
16 Feb 2023
31 Mar 2023
Vacancy Type:
Permanent
Apply
About the Role

Wij geloven in de werking van een gezonde geest in een gezond lichaam. David Lloyd Antwerpen is veel meer dan alleen een gym. Dankzij onze levendige sociale scene, tal van DL Kids-activiteiten, twee prachtige verwarmde zwembaden, wellness, ultramoderne trainingsfaciliteiten, indoor en outdoor tennisbanen, Bar Bell Restaurant en zuidterras geloven wij dat je het beste uit je leven kunt halen. Wij bieden onze leden én onze werknemers de omgeving waarin dit mogelijk is.

Alles draait hier om een echte experience, die bij elk bezoek uniek is. De sleutel is om onze leden zich thuis te laten voelen. Ons geheim? We maken bewegen leuk en graven diep om nieuwe ervaringen te creëren die een succesvol leven mogelijk maken. We zijn ongelooflijk gedreven en zoeken gelijkgestemde mensen die bereid zijn deze standaard na te leven.

Ben jij iemand die denkt in kansen en altijd wilt winnen in het leven? Is jouw glas altijd halfvol? Heb je voelsprieten voor nieuwe kansen en beschik je over een commerciële drive? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Je komt terecht in een geweldig team van hardwerkende mensen met een sterke liefde voor de club. We inspireren onze leden om hun grenzen te verleggen en hun persoonlijke doelen te overtreffen. De sleutel tot dat alles? Ongeëvenaarde kwaliteit, service en next level ervaringen die mensen het gevoel geven dat ze leven.

Je verwelkomt de (potentiële) leden bij ons op de club. Met jouw enthousiaste persoonlijkheid breid je niet alleen het ledenbestand uit, maar zorg je ook voor een onvergetelijk bezoek. Iedere keer opnieuw. Je hebt de mogelijkheid om de touwtjes in handen te nemen en je eigen succesverhaal te schrijven met behulp van de challenger-verkoopmethode van David Lloyd.

Geef je carrière een boost en laat ons weten waarom jij deel uit wilt maken van onze David Lloyd Antwerp familie! Stuur ons je motivatie en cv via onze website of naar [email protected]

Alternative Job Description

We believe in the effect of a healthy mind in a healthy body. David Lloyd Antwerp is much more than just a gym. With our vibrant social scene, lots of DL Kids activities, two beautiful heated swimming pools, wellness, state of the art gym, indoor and outdoor tennis courts, Bar Bell Restaurant and terrace on the south, we believe you can make the most of your life. We offer our members and employees the environment in which this is possible.

Everything here is about a real experience, which is unique with every visit. The key is to make our members feel at home. Our secret? We make exercise fun and dig deep to create new experiences that enable successful lives. We are incredibly driven and seek like-minded people who are willing to live up to this standard.

Are you someone who thinks in terms of opportunities and always wants to win in life? Is your glass always half full? Do you have a feel for new opportunities and do you have a commercial drive? Then you are the one we are looking for!

You will join a great team of hardworking people with a strong love for the club. We inspire our members to push their limits and exceed their personal goals. The key to all of that? Unmatched quality, service and next level experiences that make people feel alive.

You welcome (potential) members to our club. With your enthusiastic personality, you not only expand the membership base, but you also ensure a memorable visit. Every time again. You have the opportunity to take the reins and write your own success story using the David Lloyd challenger sales method.

Give your career a boost and let us know why you want to be part of our David Lloyd Antwerp family! Send us your motivation and CV on our website or through [email protected]

Apply
Back to results

Search